ابزارهای ساخت

  • ماشین آلات و ابزارهای کامل قالب سازی
  • اسپارک CNC
  • پرس آببندی و تست قالب های بزرگ
فهرست