محصولات ما

طراحی و ساخت انواع محصولات،قالب و تولید قطعات پلاستیک در :

* صنایع خودرو

  • قطعات پلاستیکی تزئینات داخلی
  • قطعات پلاستیکی تزئینات خارجی
  • قطعات ضربه گیر و اتصالات بدنه
  • قطعات پلاستیکی موتوری
  • قطعات پلاستیکی سیستم برق و کنترل
  • انواع منابع نوری و چراغ های خودرو
  • انواع آئینه های داخلی و خارجی

*صنایع لوازم خانگی

* صنایع مخابراتی

* صنایع برق و الکترونیک

*صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی

*صنایع حمل و نقل ریلی

*صنایع وسایل ورزشی و تفریحی

* صنایع پزشکی و آزمایشگاهی

فهرست