مشتریان ما

شرکت ساپکو

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو

شرکت تام ایران خودرو

شرکت سازه گستر سایپا

شرکت پلاسکو کار سایپا

شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا

شرکت تولیدی صنعتی پلی مت

شرکت راستی کار البرز

شرکت سندن ایرانیان

شرکت برنز

شرکت بهمن دیزل

شرکت مهرآریا پلیمر پارس

شرکت جمع ساز

شرکت سه گانه

شرکت کران پلیمر

شرکت ایفا افزون

شرکت کاویان بریس

شرکت فن ور

شرکت طب و تصویر

شرکت شاخص صنعت پویا

شرکت گلدیران

شرکت مادیران

شرکت پلیمر بوشهر

شرکت پرشین صنعت بهارستان

شرکت سبلان پلاستیک

شرکت ایران ناسیونال

شرکت میزان کارت پارت

شرکت پلاست ایران

فهرست